KURUMSAL

Koçira Kadın Girişimi Üretim ve İşletme kooperatifi Mart 2021 yılında Rize'de çeşitli sektörler ve üretim alanında faaliyet gösteren kadınların bir araya gelmesi ile kurulmuş, 10 ortaklı ve 30'a yakın üretim yapan kadın iştirakciden oluşan bir işletme olup ilk etapta, el sanatları, Rize bezi dokuma ürünleri,tekstil,takı ve gıda alanlarında üretim ve pazarlama faaliyeti yürütmektedir.

Kuruluşunun 1. Yılında bulunan S.S. Koçira Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi; Rize’nin ilk “kadın girişimi üretim ve işletme kooperatifi”dir.

MİSYON

Koçira Kadın Kooperatifinin misyonu, daha güçlü bir Türkiye yolunda, kadınların ekonomiye katılmaları ve üretimde aktif olarak rol almalarını sağlayarak, kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olmak,kollektif bir şekilde eşitlikçi, üretken ve güçlü yapılaşmalarını sağlayarak yerel kalkınmadaki liderliklerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.Bunun yanında kadınların içinde yaşadıkları toplumun sosyal, ekonomik ve politik imkanlarını da geliştirerek elde edilen dönüşümü mikro politik insiyatiflerle ortaklık kurabilecek seviyeye taşımaktır

VİZYON

S S. Koçira Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi; Kadınlara ekonomik özgürlüklerini elde edebilecekleri üretim fikirleri sunarak üretmiş oldukları ürünleri pazarlayabilecekleri uygun platformlar sağlamak, kadınların ekonomik üretkenliğinin ve iş gücüne katılımının arttırılması için resmi kuruluşlar ile birlikte çalışmak, kadınların çeşitli fırsatlardan eşit olarak yararlanması için eğitimler ve projeler oluşturmak,ortaklarının ekonomik menfaatlerini, meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma suretiyle sağlamak, kadınların girişimcilik bilincini ülke genelinde yaygınlaştırmak, bu yönde projeler hazırlamak.

İLKELER

Emek en yüce değerdir

Şeffaflık

Dürüstlük

Paylaşım

Doğaya duyarlı olmak ve saygı duymak

Milli değerlere sahip çıkma

Yerel değerleri koruma

Üretim

Adalet